İlaç Ürünlerde Ruhsatlandırma Stratejisi Danışmanlığı

 

Uzman ruhsatlandırma  danışmanlarımızın yardımı ile ,karmaşık düzenleme sistemlerini kolaylıkla geçebilirsiniz .

Ruhsanlandırma sistemleri çok çeşitlidir ve genellikle geçilmesi zordur .Her ülkedeki düzenleyici kurumun kendi içinde bir işleyişi ve bölgesel prosedürleri vardır .Bu nedenle ilaç ürünleriniz için yasal düzenleme işleri ile igili yeterli bilgi ve tecrübe olmadan farklı düzenleyici kurumlardan onay alabilmek için etkili ve verimli stratejiyi belirlemek çok zor bir iş olabilir.

F7 Global’in düzenleme stratejisi tasarlama yaklaşımı ,müşterilerimizin güvenli ve eyleme geçirilebilir kararlar almasını sağlamak için Avrupa pazarları konusundaki güçlü anlayışımızı kullanır. 

 

Farmokolji ve Bioteknoloji firmalarına en zor ve karmaşık faaliyetlerinde destek sağlamak konusundaki uzmanlığımız ,müşterilerimizin ürün kaydı geri ödeme ,bölgesel yetkili satıcı ve zekice çözümler üretmek konusunda sunduğumuz desteği de kapsar .

Discussion

Her Avrupa pazarında ilaç ürününüz için düzenleyici bir strateji hazırlarken göz önünde bulundurmamız gereken dört önemli soru vardır .

Ruhsalandırma Stratejiniz ,Avrupa ülkelerinde sürekli değişen gereklilikler ve yasal koşullar hakkında bir anlayış içeriyor mu ? 
 

Avrupa’daki düzenleme kuruluşları ,sıklıkla ilaç dzüenlemesş konusunda yapılan revizyonlar ve güncelllemeleri belirli aralıklarla duyurmaktadır .Her farklı Avrupa ülkesinde klinik çalışmalar için en yeni düzenlemeler nelerdir ? İlaçlar nasıl sınıflanır ? Ürün tescili için belgesel gereklilikler nelerdir ? Müşterilerilerimiz için bu belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla herzaman değişikliklere ayak uyduruyoruz .

 

Ruhsalandırma stratejiniz ilaç ürününüzün onay sürecini geciktirebilecek olası sorunları hesap eder mi ? 

İlaç ürününüzün onay sürecini yavaşlatan istenmeyen sorunlar ve engeller ortaya çıkabilir .  Potansiyel zorlukları proaktif olarak tanımlamanıza ve bu sorunları önceden öngörüldüğü için kolaylıkla atlatılmasına ve çözmek için üretken çözümler geliştimenize yardımcı oluruz . Böylece ürününzün onay süreci beklenmedik bir durumla aksamaz .

Ruhsalandırma stratejiniz ,ilaç ürününüzü Avrupada tescil ettirmek için en etkili yolu kullanıyor mu ? 
 

Avrupa prosedürlerine karşı kapsamlı algımız ,müşterilerimizin ilaç ürünleri için ürün kaydı yaptırmakta kullandıkları zaman ve maliyeti azaltmalarına yardımcı olabilir .Örneğin bazı durumlarda ,yerel klinik çalışmalardan kaçınılabilir veya maliyetler kısmı olarak ortağınız tarafından karşılanabilir .İlaç ürününüzün zaman ve maliyet açısından en uygun yolla onay almanız için doğru stratejiyi belirlemenize yardımcı olacağız .

Ruhsalandırma stratejiniz ilaç ürününüz için rekabetçi bir geri ödeme fiyatı alma planı içeriyor mu ? 
 

Pek çok Avrupa ülkesinde ,piyasadaki diğer ürünlerle rekabet etmek istiyorsanız ilaç ürününüz için yüksek bir geri ödeme planı sağlamak çok önemlidir .Uzman danışmanlarımız geri ödeme imkanı elde etmenize ve farmakolojik ürününüz için karlı bir geri ödeme fiyatı almanıza yardımcı olacaktır .

Her Avrupa ülkesine ait prosedürler ve kayıt gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için ,lütfen hedef pazarınızı seçiniz .Avrupa ‘da ilaç ürününüz için düzenleyici bir strateji geliştirme konusunda Avrupa düzenleyici uzmanlarımızdan ücretsiz danışma desteği almak için bugün bize ulaşınız .

Tıbbi Cihazlar İçin Düzenleme Stratejisi Danışmanlığı 

 

Tecrübeli Uzmanlarımız ,Tıp Firmanıza Avrupa’daki Karmaşık Prosedürler Boyunca Rehberlik Edebilir 

Business Meeting

Ürün tasarımından yeni bir tıbbi cihaza veya IVD pazarına girişe kadar prosedürlerle geçen süreç oldukça belirsiz ve karmaşıktır .Avrupa’daki düzenleme stratejiniz ve iş stratejiniz arasında net bir ayrım yapmak zor olabilir .Örneğin .uluslararası Satış ve Pazarlama Yöneticiniz yerel yasal onay süreci konusunda uzmanlığı olmayan dstribütörlerle anlaşmalar imzalarsa , tıbbi ichazlarınızı kaydettirmek ve satmak zor bir süreç olabilir .

F7 Global , Avrupa’da  tıbbi cihaz ürün tescil onayı almak ve hedeflediğiniz Avrupa ülkelerindeki tıbbi pazarlara erişmek için zekice ve etkili bir strateji geliştirmenize yardımcı olabilir .


Avrupa ‘nın tıbbi cihaz düzenlemeleri ve etkili stratejik planları hakkındaki güçlü bilgimiz birçok müşterinin  riskleri ve belirsizliklerini proaktif bir şekilde ortadan kaldırırken  ticari başarı potansiyelini de üst seviyeye çıkarmaya yardımcı olur . 
Ürün tescili, geri ödeme ,kalite uygunluğu ve klinik çalışmalar gibi alanlarda en karmaşık yasal problemleri çözmek için müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz .

Avrupa ‘daki tıbbi cihaz ürünleriniz için düzenleyici bir strateji geliştirirken göz önünde bulundurulması gereken birkaç önemli faktör vardır .

1. Ruhsalandırma Stratejiniz Avrupa pazarında sürekli değişen prosedürlerin varlığını kapsıyor mu ? 
Tıbbi cihaz düzenlemelerinde getirilen yenilikler düzenli olan Avrupa Düzen kuruluşları tarafından yayınlanmaktadır .Anında yakalayabilmeniz için bu güncellemeleri sürekli takip ediyoruz .Hangi ürünler resmi tanıma göre tıbbi cihaz olarak veya vitro diagnostik olarak sınıflandırılır ? Hangi belgelerin sunulması gereklidir ? Yabancı bir tıp firması ürünlerini kimin ismiyle kaydettirebilir ? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarına hakimiz .

 

2. Ruhsalandırma stratejiniz, tıbbi cihazınızın onayını geciktirebilecek zorlukları ve soruları proaktif olarak tanımlayabiliyor  mu ? Sadece olası engelleri belirlemekle kalmayacağız .Kayıt işlemi sırasında ortaya çıkabilecek beklenmedik br engelin varlığını öngörerek bu sorunu vaktinden önce aşmak için yenilikçi çözümler ve yaklaşımlar tanımlamanıza yardımcı olacağız . 

3. Ruhsalandırma stratejiiniz ,tıbbi cihazınızın kaydını yaptırmak için en uygun maliyetli yöntemleri belirler mi ? 
Örneğin yabancı klinik veriler ürün kaydı için kullanılabilir mi yoksa yerel klinik çalışma gerekliliği var mı ? Gerektiği durumda yerel ortağınız iilgili maliyetleri paylaşma konusunda ne kadar istekli ?
Tıbbi cihazınız için en hızlı ve etkili kayıt yolunu değerlendirmenize yardımcı olabiliriz .

4. Ruhsalandırma stratejiniz ürün geri ödemesi elde etmek için kilit başarı önlemlerini doğru bir şekilde belirtiyor mu ?

Avrupa ‘daki satış performansınız için geri ödeme hakkı elde etmek esastır .Bununla birlikte ,süreç karmaşık olabilir .Uzmanlarımız tıbbi ürününüz için rekabetçi bir fiyat temin etmek için gerekli resmi geri ödeme prosedürleri hakkında bilgi ve deneyime sahiptir .

F7 Global’in Tıbbi Cihaz danışmanlığı, Avrupa’nın gelişen tıbbi cihaz endütrilerinin nabzını tutan parmağınızdır .Uzman danışmanlarımız birçok uluslararası müşterimize ,ürün sınıflandırma ,tescil ve geri ödeme için etkili uygulanabilir stratejiler belirleme konusunda yardımcı olmuştur .Yenilikçi stratejik düşünme ve derin endüstri bilgisi gerektiren karmaşık projelerde uzmanız .Geçmişte müşterilerimiz için başarıyla tanımladığımız düzenleyici stratejilerinin belirli örneklerini okumak için lütfen aşağıda bir hedef pazar seçiniz  .

Tıbbi cihazlarını tanıtmak veya Avrupa ‘da genişlemek isteyen şirketler ,başarılı bir düzenleme stratejisi geliştirme konusunda rehberlik etmemiz için bizimle iletişime geçebilirler .