Avrupa ve Asya’da Tıbbi Cihaz ve İlaç İçin Devralmalar, Ortak Girişimler ve Lisanslama

Tıbbi Cihazınızın veya İlaç Şirketinizin Avrupa veya Asya’daki pazarlarda  varlığını arttırmak ve her iki pazarda da kilit ortaklıklar kurmanıza yardım edelim.

F7 Global Asya ‘da Devralmalar ,Ortak Girişimler ve Lisanslar konusunda aşağıdaki hizmetleri sunar :

  • Avrupa ve Asya’daki güçlü temas ağımız aracılığıyla potansiyel ortakları tespit etmek ve nitelemek. 

  • Potansiyel ortaklık adaylarına gerekli bilgi ve materyalleri hazırlamak.

  • Müşteri ile Ortaklık adayları arasında tanıtımlar düzenlemek.

  • Müşteri ile Ortaklık adayları arasında toplantılar düzenlemek ve görüşmelerde müşteriye yardımcı olmak.

  • Sözleşme Koşulları Fiyatlandırma ve Diğer ilgili konularda rehberlik sağlamak.

  • Müşteriye ortak ile müzakere konusunda yardımcı olmak. 

  • Müşteriye ortak ile müzakere konusunda yardımcı olmak. 

  • Anlaşma imzalandıktan sonra takibi sürdürmek ve uygulanma aşamasına rehberlik etmek.

DEVRALMALAR 

Gittikçe daha fazla sayıda Batı’lı sağlık şirketi ve yatırımcı ,Asya’daki tıbbi cihaz ve farmakoloji şirketlerine ortaklık konusunda ilgi duymakta ve Asya ‘lı Tıbbi Cihaz ve İlaç firmaları da Avrupa ‘daki Tıbbi İşlere ve ortaklığa ilgi duymaktalar .Her iki bölgede de devralma ve her ülkenin kendi kurallarına düzenlemelerine ve kültürlerine bağlı olarak değişecektir .İtalya’da P/E oranı üzerinden bir şirket satın alabilseniz de Çin’deki satın alımlar net varlık değeri artı pirimine bağlı olabilir.Asya ve Avrupa’da tıbbi varlıkları uygun bir fiyatla başarıyla almak  için çok fazla özen gösterilmesi gerekmektedir .
F7 Global ,Batı Tıp şirketlerine ve yatırımcılara Asya ve Avrupa pazarında hedef belirleme yerinde durum tespiti ve her hedef ülkenin yerel dilinde müzakere konusunda yardımcı olabilir .

Business Meeting Discussion
Reaching a Deal

ORTAK GİRİŞİMER 

Ortak girişimlerin yapıları ,düzenlemeleri ve fırsatları her ülkede değişecektir.Örneğin Çin’deki bir ortak girişim müzakere edilirken,devlet yetkilileri ,endüstri temsilcileri ,fabrika yöneticileri ve diğerleri müzakerelere katılabileceği için masanın Çin tarafında kimin sorumlu olduğunu belirlemek zor olacaktır .Çin tarafındaki bu farklı tarafların ilgi alanları rekabet halinde olabilir .Buna ek olarak Çin’de belgelendirmeler genellikle belirsizdir  ve müzakereler beklenenden çok daha uzun sürebilir.1990’lı , çoğu Çin Ortak girişimi 50/50 anlaşma idi.Bu gün ,80/20 hatta 90/10 mülkiyet yapısına sahip ortak girişim anlaşmaları (çoğunluğu elinde tutan yabancı ortakla )daha yaygındır . 

License-in, Licens out

Tibbi ürünlerin lisanslaması iş yaptığınız pazara göre değişecektir .Örneğin 1990 ‘ların ortalarına kadar yeterli durum tespiti yapılmadan şirketlerde birçok lisans anlaşması yapıldı ve başarısız sonuçlar alındı. Ancak son yıllarda yatırımcılar daha özenli ,sofistike ve yeteneklidir. Günümüzde firmalar sadece daha sonraki aşamalara yatırım yapacaktır . 
Avrupa veya Asya ‘daki Ortak Girişim ,Devralma veya Lisans konularında uzman yardımı almak istiyorsanız ,lütfen özel gereklilikleriniz konusunda bu gün uzaman danışmanlarımızla iletişime geçiniz .